radio ford

Kod radia należy wprowadzić uważnie i bezbłędnie aby nie doprowadzić do blokady radia. Cztero-cyfrowy kod PIN ma 10.000 kombinacji więc na szczęśliwe wprowadzenie przypadkowych cyfr nie ma co liczyć. Takie działania mogą tylko doprowadzić do trwałego zablokowania radia. Należy dokładnie sprawdzić poprawność posiadanego kodu radia.

Co oznacza komunikat: „WAIT” lub „LOCKED” na wyświetlaczu radia?

W zależności od modelu radia po kilku próbach (w modelu 6000CD po 3 próbach) wprowadzenia błędnego kodu, radio zostanie zablokowane i wyświetli odpowiedni komunikat. Informacja: WAIT – oznacza czasową blokadę możliwości ponownego wprowadzenia kodu, komunikat: LOCKED 10 – oznacza 10 nieudanych prób i informuje o blokadzie radia.

Odblokowanie radia Ford

WAIT 30 – odczekaj 30 minut z włączonym radiem –po tym czasie możliwość wpisania kodu powróci. W przypadku gdy po wprowadzeniu kodu po raz kolejny zostanie wyświetlony komunikat: WAIT zachodzi duże prawdopodobieństwo, że wprowadzany kod jest błędny.10-krotne wprowadzenie błędnego kodu spowoduje blokadę radia –komunikat na wyświetlaczu radia: LOCKED 10. Co w takiej sytuacji zrobić?

Przytrzymaj na około 5-30 sekund przycisk radia numer [6] – uzyskasz w ten sposób dostęp do trybu serwisowego i możliwość ponownego wprowadzenia kodu radia.

Uwaga! W tym momencie masz ostatnie 3 próby na wprowadzenie poprawnego kodu. Prawdopodobnie wprowadzane przez ciebie kody są błędne – przed kolejnymi próbami należy bezwzględnie odnaleźć poprawny kod radia.

Ponowne wprowadzenie (3-krotne) błędnego kodu spowoduje wyświetlenie komunikatu:

LOCKED 13 – radio zostało całkowicie zablokowane przez wprowadzanie błędnych kodów. W takim przypadku zachodzi konieczność odblokowanie radia w specjalistycznym serwisie, gdzie konieczna będzie ingerencja w elektronikę urządzenia i zresetowanie (wyzerowanie) licznika błędów oraz odczytanie kodu z pamięci lub procesora radia.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *