umowa kupna sprzedaży samochodu

Zanim wypełnisz wzór umowy kupna sprzedaży samochodu (dostępny do druku w formatach PDF i DOC pod artykułem) sprawdź:

Co powinna zawierać poprawna umowa kupna sprzedaży samochodu ?

Gdy kupujemy nieruchomość nie musimy się martwić treścią umowy – nad jej poprawnością czuwa notariusz. Kiedy nabywamy samochód, obowiązek spisania kontraktu spada na kupującego i sprzedającego. Podpowiadamy jakie dane i zapisy powinny się znaleźć w umowie kupna-sprzedaży auta.

Dane sprzedającego:

Jeśli jesteśmy nabywcą, pamiętajmy aby dokładnie wpisać dane dotychczasowego właściciela, lub właścicieli, jeśli było ich więcej. Imię, nazwisko, PESEL i adres to podstawa. Nie zaszkodzi zapis numeru dokumentu tożsamości. Marne są szanse, że w przypadku kupna wadliwego technicznie auta od osoby prywatnej uzyskamy zadośćuczynienie, ale już za wszelkie wady prawne (obciążenie pojazdu, nieujawniona współwłasność) możemy skutecznie ścigać sprzedawcę. Podane informacje należy sprawdzić z dokumentem sprzedawcy.

Dane kupującego:

Gdy sprzedajemy samochód, bardzo istotne jest, aby dokładnie spisać dane kupującego zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. W przypadku wykroczeń popełnionych sprzedanym samochodem, umowa sprzedaży jest naszym alibi wobec policji czy sądu.

Dane samochodu:

Wpisujemy podstawowe informacje nt. samochodu: Markę i Model, Rok produkcji, Numer nadwozia, Numer rejestracyjny. Wszystkie dane spisujemy z dowodu rejestracyjnego, numer VIN porównajmy z tabliczkami oraz naklejkami umieszczonymi na aucie. Warto wpisać także przebieg auta z dnia transakcji. Niezbędna jest także kwota, za którą strony sprzedają/kupują samochód (zapisana liczbowo i słownie). Częstą praktyką jest zaniżanie ceny auta na umowie w celu obniżenia lub uniknięcia należnych podatków – pamiętajmy, że ewentualne zadośćuczynienie za wadę prawną bądź techniczną auta będzie należne tylko jeśli samochód został sprzedany za kwotę zbliżoną do wartości rynkowej!

Umowa kupna-sprzedaży samochodu WZÓR:


Pliki przykładowych wzorów umów do druku lub pobrania w formatach Adobe PDF i wersji edytowalnej Word DOC :

Umowa kupna sprzedaży samochodu PDF

umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu DOC

umowa kupna sprzedaży samochodu

Ważne elementy umowy – zachowaj ostrożność!

Sprzedający powinien pamiętać o oświadczeniu kupującego: „kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu”, który może uchronić przed nadużyciami nieuczciwych nabywców.

Z kolei oświadczenie sprzedającego powinno brzmieć następująco: „sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia” oraz „sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił kupującego”. To zabezpieczy kupującego przed niepodważalnymi oszustwami.

Nie zapomnijmy o dacie transakcji – jest to istotne w kontekście obowiązku przerejestrowania auta oraz ewentualnych rozbieżności w terminach ubezpieczenia OC.

Warto także zawrzeć informację o dokumentach przekazanych nabywcy, takich jak:

  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu
  • polisa OC
  • karta gwarancyjna
  • komplet kluczyków
  • karty kodowe itp.

Gdy kupujemy auto sprowadzone z zagranicy (a jeszcze nie zarejestrowane) dopilnujmy, by sprzedawca przekazał nam potwierdzenie uiszczenia cła i akcyzy. Na koniec oczywiście nieodzowne są podpisy – wszystkich nabywców i właścicieli pojazdu.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *