Nowy czy używany samochód – co wybrać ?

Dla niektórych osób dylemat czy kupić auto nowe, czy używane nie istnieje. Jedni wolą wybrać „nówkę” z salonu i cieszyć się bezstresową eksploatacją, a inni uważają to za wyrzucanie pieniędzy w błoto i raczej za ułamek ceny nowego auta wybiorą coś z rynku wtórnego. Demaskujemy wszystkie plusy i minusy obu rozwiązań.

Kupno nowego samochodu – zalety i wady

Zakup samochodu prosto z salonu ma w teorii mnóstwo zalet: kupujemy auto pewne, bez wypadkowej przeszłości, z gwarancją mechaniczną i w dokładnie takiej wersji, jaką sobie wymarzyliśmy. Do wyboru mamy nawet kolor tapicerki i każdą najdrobniejszą opcję z cennika dodatkowego wyposażenia. Plusów jest jeszcze więcej: nowe auto z salonu nie będzie wymagało żadnych dodatkowych inwestycji po zakupie, oferuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfortu a przy zakupie na kredyt bądź leasing możemy liczyć na dobre warunki finansowania (niskie oprocentowanie, możliwość zastosowania tzw. wynajmu długoterminowego). Czy jest coś, co może nas odwieść od pomysłu zakupu nowego auta prosto od dealera?

Głównym minusem samochodów prosto z salonu jest oczywiście cena zakupu – o wiele wyższa niż choćby dwuletniego auta używanego. Cóż – bezstresowa jazda pachnącym nowością autem na gwarancji musi kosztować. Musimy się więc liczyć z dużym spadkiem wartości. Dla pożądanych na rynku wtórnym aut może on wynieść 45% w ciągu 4 lat, ale już np. niektóre auta francuskie potrafią stanieć o 50% już po 3 latach eksploatacji, a to boli przy ewentualnej odsprzedaży. Inne minusy? Aby utrzymać gwarancję mechaniczną musimy wykonywać przeglądy w ASO lub w innym serwisie, ale zgodnie z wytycznymi producenta (to na nas ciąży obowiązek udowodnienia, że przeglądy i naprawy wykonano odpowiednio). Ciężko też przewidzieć, jak nowe technologie będą się sprawdzać w dłuższej perspektywie – to właśnie osoby kupujące nowe auta są testerami tych rozwiązań. Przy zakupie auta należy także pamiętać o kosztownym ubezpieczeniu – pełny pakiet najtańszy będzie u dealera, ale i tak kosztuje ok. 3-4 % wartości auta. Na koniec trzeba też zaznaczyć, że kupno nowego wozu w wymarzonej konfiguracji nie zawsze jest taki proste – jeśli chcemy auto „od ręki” raczej musimy zdać się na bieżącą ofertę dealerów, a jeśli zamówimy auto „szyte na miarę” nastawmy się na długie oczekiwanie (od 2 do nawet 8 miesięcy w przypadku nowości).


Kupno samochodu używanego – zalety i wady

Głównym motywem osób decydujących się na samochód używany jest cena – największa utrata wartości jest już za nim i kilkuletni wóz możemy mieć za np. połowę wartości nowego. Ale czy to jedyna zaleta kupna „używki”? Z pewnością nie. Wśród innych atutów takiego wyboru trzeba wymienić tańszą eksploatację, ponieważ po gwarancji sami decydujemy gdzie będziemy kontrolować i naprawiać auto, a także jakie części zastosujemy. Tańsze będzie także ubezpieczenie samochodu. Po paru latach od wprowadzenia modelu na rynek wiadomo już więcej o jego ewentualnych wadach technologicznych, co zmniejsza ryzyko kupna niedopracowanej konstrukcji. Kupno używanego samochodu to też coraz częściej jedyna szansa na posiadanie auta o stosunkowo nieskomplikowanej technice, czego nie można powiedzieć o większości nowych samochodów – to z pewnością odbije się w przyszłości na niższych kosztach i łatwiejszej obsłudze serwisowej.

Życie to jednak nie bajka i na pewno nie jest łatwo wejść w posiadanie pełnowartościowego wozu za ułamek jego ceny w salonie. Po pierwsze – dostępność. Popyt na zadbane używane auta kilkukrotnie przewyższa podaż. To jest też przyczyną nieuczciwych praktyk sprzedających, takich jak zaniżanie przebiegu czy tuszowanie poważnych napraw blacharskich. Dlatego przy zakupie używanego auta musimy zachować szczególną ostrożność i dogłębnie sprawdzić je zanim wydamy swoje oszczędności. Niewielka podaż powoduje także, że musimy wybierać w tym co jest, czyli kupujemy auto jeśli jest zadbane i nie wybrzydzamy w kwestii koloru czy wersji wyposażenia. Trzeba także wziąć pod uwagę, że zazwyczaj cena zakupu to dopiero początek kosztów – po nabyciu auta niezbędny jest wstępny przegląd i przynajmniej ogólny serwis eksploatacyjny, a nierzadko jakaś poważniejsza naprawa. Tutaj nie chroni nas już gwarancja (chyba, że uda nam się kupić auto bardzo młode) i wszystkie usterki musimy usuwać na własny rachunek. Dla wielu osób istotnym argumentem przeciwko używanym samochodom jest także niższy poziom bezpieczeństwa oferowany przez kilku- czy kilkunastoletnie konstrukcje w porównaniu z nowymi autami z salonu. Podobnie jest z nowinkami wpływającymi na komfort jazdy czy osiągi. Oferta kredytów i leasingów dla aut używanych jest dużo skromniejsza i mniej atrakcyjna niż w przypadku samochodów nowych – warto to wziąć pod uwagę przy dokładnym porównaniu kosztów.

Kiedy nowy, a kiedy używany ...

Dylemat pojawia się tak naprawdę tylko gdy weźmiemy pod uwagę kilkuletnie samochody używane, ponieważ osoby kupujące auta za kilkanaście tysięcy złotych zwykle w ogóle nie biorą pod uwagę dużo droższych pojazdów z salonu. Z pewnością dużo plusów w zakupie „nówki” znajdą klienci posiadający przedsiębiorstwa – odpisy podatku, spore rabaty, bezproblemowa eksploatacja auta z gwarancją oraz korzystne formy finansowania (np. leasing z dużą wartością wykupu) potrafią złagodzić wysoką cenę wyjściową. Dla klientów indywidualnych najlepszym rozwiązaniem będzie zakup stosunkowo młodego auta – jeszcze na gwarancji lub tuż po niej, z pierwszej ręki i z historią serwisową. Nie jest o to łatwo, ale warto szukać, bo cena będzie dużo niższa, a samochód jeszcze całkiem świeży i bezproblemowy. Wyjątkowo łakomym kąskiem są tzw. samochody demonstracyjne sprzedawane przez dealerów z kilkunastoprocentowymi rabatami i niewielkim przebiegiem – takie auta jednak nie czekają długo na kupca, podobnie jak oddane w rozliczeniu samochody z przy-salonowych komisów. Koniec końców wszystko trzeba dokładnie przeanalizować z kalkulatorem w ręku, aby ze swojego nabytku (nowego bądź używanego) być w pełni zadowolonym.

2016-11-02 15:26 2718 nowe czy używane auto, jaki samochód kupić

Komentarze

~CraigDut

Thе Requisites Fоr Online Payday Loans Arе уоu in sheer nееd оf money аnd thаt tоо аt a point оf time, whеn уоu аrе in nо position tо deal with it? Probably, it iѕ thе middle оf thе month аnd уоu hаvе exhausted аll уоur salary. Moreover, thе nееd iѕ ѕuсh thаt уоu саn nоt afford tо avoid it. Tо cope with уоur financial requirements in ѕuсh cases, now, thеrе аrе online payday loans. In financial matters, timе plays a crucial role. Aѕ wе аll aware оf thе famous saying, "a stitch in timе saves nine". Lеt uѕ gеt tо knоw аll thе relevant details аbоut online payday loans. Online payday loans аrе meant tо bridge thе gap bеtwееn уоur сurrеnt nееd аnd fаr аwау pay day. Here, wе аrе specifically talking аbоut online sources bесаuѕе оf itѕ innumerable advantages. With online search fоr payday loans, уоu will find a large number оf lenders аt a single place. It will save muсh оf уоur timе аnd effort. Moreover, with online payday loans уоu саn compare аnd contrast thе vаriоuѕ quotes аt a single place, offered bу thе diffеrеnt lenders аnd choose thе bеѕt deal. In order tо qualify fоr thеѕе loans, уоu nееd tо offer уоur income proof, age proof аnd mаnу ѕuсh details. Online payday loans аrе specifically designed tо cope with urgent financial nееdѕ likе repair оf уоur house, medical expenditure, debt consolidation etc. Thеѕе loans аrе issued till уоur nеxt pay day. Thе loan amount mау depend a great deal uроn уоur requirement. Onе оf thе mоѕt astonishing factors оf online payday loans iѕ itѕ quick approval. Nо credit check iѕ required, whiсh means еvеn if уоu hаvе a bad credit record, уоu саn qualify fоr online payday loans. Thе thing thаt уоu ѕhоuld аlwауѕ kеер in mind, whilе applying fоr online payday loans iѕ rеgаrding itѕ repayment schedule. Aѕ thеѕе loans аrе short term in nature, it саn affect уоur credit record vеrу badly. Sо bе vеrу careful, make ѕоmе repayment schedule in advance аnd strictly adhere tо it. Visit site:http://gameone.info/1.php Uk Hard Money Loans

~CraigDut

Thе Requisites Fоr Online Payday Loans Arе уоu in sheer nееd оf money аnd thаt tоо аt a point оf time, whеn уоu аrе in nо position tо deal with it? Probably, it iѕ thе middle оf thе month аnd уоu hаvе exhausted аll уоur salary. Moreover, thе nееd iѕ ѕuсh thаt уоu саn nоt afford tо avoid it. Tо cope with уоur financial requirements in ѕuсh cases, now, thеrе аrе online payday loans. In financial matters, timе plays a crucial role. Aѕ wе аll aware оf thе famous saying, "a stitch in timе saves nine". Lеt uѕ gеt tо knоw аll thе relevant details аbоut online payday loans. Online payday loans аrе meant tо bridge thе gap bеtwееn уоur сurrеnt nееd аnd fаr аwау pay day. Here, wе аrе specifically talking аbоut online sources bесаuѕе оf itѕ innumerable advantages. With online search fоr payday loans, уоu will find a large number оf lenders аt a single place. It will save muсh оf уоur timе аnd effort. Moreover, with online payday loans уоu саn compare аnd contrast thе vаriоuѕ quotes аt a single place, offered bу thе diffеrеnt lenders аnd choose thе bеѕt deal. In order tо qualify fоr thеѕе loans, уоu nееd tо offer уоur income proof, age proof аnd mаnу ѕuсh details. Online payday loans аrе specifically designed tо cope with urgent financial nееdѕ likе repair оf уоur house, medical expenditure, debt consolidation etc. Thеѕе loans аrе issued till уоur nеxt pay day. Thе loan amount mау depend a great deal uроn уоur requirement. Onе оf thе mоѕt astonishing factors оf online payday loans iѕ itѕ quick approval. Nо credit check iѕ required, whiсh means еvеn if уоu hаvе a bad credit record, уоu саn qualify fоr online payday loans. Thе thing thаt уоu ѕhоuld аlwауѕ kеер in mind, whilе applying fоr online payday loans iѕ rеgаrding itѕ repayment schedule. Aѕ thеѕе loans аrе short term in nature, it саn affect уоur credit record vеrу badly. Sо bе vеrу careful, make ѕоmе repayment schedule in advance аnd strictly adhere tо it. Visit site:http://gameone.info/1.php Unsecure Loans Uk

~CraigDut

п»їLocal Mobile Monopoly By Adam Horwitz And Tim Donovan Get the lowdown on Local Mobile Monopoly to see if it's even worth the purchase. Some of you already know the earning potential that mobile marketing has and the Local Mobile Monopoly course is going to show you how to cash in BIG time. Tim Donovan and Adam Horwitz teamed up to make this happen. They released Mobile Monopoly last summer and I'm still making money from it. Adam really knows his stuff when it comes to mobile marketing. He currently has two best-selling clickbank products on the topic. If you want to make money online and you don't want to buy product after product, you'll want to make sure you grab a copy of this course. Here is the Lowdown on Local Mobile Monopoly The training included with Local Mobile Monopoly will give you the confidence and knowledge you need to start profiting from the mobile gold rush taking place right now! This is brand new material you won't find anywhere else! Its not going to go over the same old make money online system. The place where a guru notifys you to start an internet site, pick a clickbank product and send visitors to it using the same old rehashed methods. Local Mobile Monopoly helps you with precisely how to generate money online by creating and sending advertising campaigns to mobile phone users. Utilize this type you employ Mobile Marketing? There is a very easy answer for that and I will answer it in the following sentence. You will find over 5 billion mobile phone users in the world, plus much more and more people are actually changing over to smartphone's. From the time the smart phone, the mobile industry has changed. Mobile phones are not only seen employed to make voice called, they are used to deliver texts, multimedia messages, check emails and access the internet! Should you have a business which has a product that needs to be advertised. Wouldn't you make use of be capable of put whatever product you might have before huge amounts of face for hardly any money? So how certain can we be that mobile could get any bigger understanding that this system is going to make you hardly any money? Well the bottomline is, mobile is certainly going nowhere and Google just spent $750 million dollars with a new mobile advertising platform! There are many than 5 times as numerous mobile users as Internet high are over 150 million users every day visiting Facebook mobile alone! Mobile is huge and countless websites are getting mobile! Mobile is huge and its particular an absolute untapped gold mine! Local Mobile Monopoly is often a complete step-by-step training and coaching course which helps you with exactly how to learn in the mobile market. If you've been struggling to generate money on the internet and have wasted cash on what are named as guru products, supply the product a shot. It teaches you precisely how to perform everything straight away on the finish. Overall, it appears like an incredible product and Adam's last product Mobile Monopoly would have been a huge success! Im sure Local Mobile Monopoly will likely be best of all! Visit site: http://gameone.club/ seo in guk seasons of the heart instrumental

~CraigDut

п»їNew PCI DSS Ecommerce Guidelines Stress TLS 1.1 Migration New PCI DSS Ecommerce Best Practices Replace Previous Guidelines Issued in 2013 Consumers love shopping online and are abandoning malls for mobile shopping apps in droves. However, online shopping environments offer multiple opportunities for hackers to steal payment card data. Even worse, as more brick-and-mortar stores implement card chip technology to defeat skimmers and other forms of POS system fraud, thieves are gravitating toward card-not-present (CNP) ecommerce environments, where the pickings are easier. In an effort to address the growing threat of ecommerce fraud and clear up confusion among merchants regarding encryption and digital certificates, the PCI Security Standards Council has just released a PCI DSS ecommerce information supplement with updated best practices for ecommerce cyber security, which replaces the previous PCI DSS ecommerce guidelines issued in 2013. Previously, the PCI Council had mandated that all online merchants implement TLS 1.1 encryption or higher by the end of June 2016, then later extended the deadline to June 2018. However, the PCI Council recognized that many merchants did not fully understand their responsibilities and options regarding encryption and digital certificates. The new PCI DSS ecommerce guidelines include a primer on SSL and TLS that explains the difference between SSL and TLS and how to select a Certification Authority (CA) and a public key certificate. There is also a list of questions merchants commonly have about certificate types and TLS migration options; four case studies outlining ecommerce security solutions in different data environments; and a section devoted to best practices for securing ecommerce sites. Understanding and Complying With the New PCI DSS Ecommerce Guidelines As the PCI Council itself points out, the new guidelines “[do - not replace or supersede requirements in any PCI SSC Standard.” They “[contain - revised content to address changes in risk and supporting technologies” and are meant to help merchants protect themselves against emerging threats and prepare for migration to TLS 1.1+ encryption. Although the TLS migration deadline is still over a year away, the PCI Council does not recommend waiting. There are numerous security vulnerabilities in SSL and early (pre-1.1) versions of TLS that are incapable of being fixed or patched. Any ecommerce site running SSL or early TLS is at serious reach of being breached and should upgrade as soon as possible. This is critical even for small ecommerce businesses. Hackers do not discriminate between sole proprietorships and multinational corporations, and a tiny startup may be less able to absorb the financial hit of a breach than a multinational. In addition to extensive information on TLS 1.1+ migration, the guidelines contain a list of best practices for securing ecommerce stores, including: • Know the location of all your cardholder data; use data flow diagrams to identify your systems, processes, and security controls. • If you don’t need it, don’t store it; PCI DSS 3.1 requires that merchants store cardholder data for only as long as they need to, and not store sensitive authentication data at all after authorization. • Evaluate the risks of your associated e-commerce technology; PCI DSS Requirement 12.2 mandates that organizations include their ecommerce environments in their annual risk-assessment process. • Conduct ASV scanning and penetration testing of ecommerce environments; even if you are outsourcing your web hosting and management, it is still your responsibility under PCI DSS to ensure that your vendor is conducting these important tests. The PCI Council also mandates comprehensive cyber security training for staff and recommends that merchants promote cyber security awareness among their customers. Although the latter is not a requirement for PCI DSS compliance, it is still an excellent idea. Security-aware customers are less likely to fall victim to credit card fraud, which benefits merchants by reducing fraud-related losses. Additionally, in our connected world, hacks no longer happen in a vacuum; cyber security is everyone’s responsibility. Visit site: http://gameone.club/ Virginia

~Henrry

Nowe tylko jak jeździ dużo. W innym wypadku nie ma raczej sensu

~ Perkoz

Nie ma idealnego rozwiazania dla wszystkich. Jeden wybierze nowe auto, ktore traci wartosc po kilku tys km, drugi woli kupic uzywane. Ja znalazlem alternatywna opcje- fatcar.pl wynajalem u nich auto na rok za fajna kwote, z kilometrowka sie dogadalem i smiagam fajnym autem.

~piter

Nowy warto jak auto sporo jeździ, zarabia i musi byc zawsze100procent sprawne. W innym przypadku zdecydowanie używanych samochód będzie lepszą bo sporo tańszą inwestycją. Chociaż zakup używanego auta to teraz duże ryzyko i trzeba sporo się naszukać używki w przyzwoitym stanie z oryginalnym, niedużym przebiegiem - jak zawsze cos za cos.

~dominik01

Mam Seata co prawda troszke starszego-- ale już niedługo przymierzymy się do zakupu nowszego modelu http://lellek-gliwice.seat-auto.pl/ Jednak jak już sie człowiek do danej arki przyzwyczai to jednak cięzko potem jest to zmienić.

~harak

Jak kogoś stać na nowe to wiadomo, że nowe to nowe. Ale np. 2 -3 letnie nieraz z małym przebiegiem można kupić za połowę ceny nowego , a że "bezwypadkowe" no cóż da się z tym żyć. Jeżdzi tak samo. Ja nowego nigdy bym nie kupił. Szkoda kasy na dealerów.

~ukasz

Przymierzam się, żeby zamienić mojego kilkuletniego avensisa na coś nowszego i chyba się skuszę na rav4 z wyprzedaży 2016 w salonie. Kupując nowe auto nie ma ryzyka, a z używanymi różnie to bywa.

~MarekR

Jeśli nie nowy to polecam używany ale z młodego rocznika. Niedługo i tak wejdzie nowa akcyza na używane samochody dlatego warto zajrzeć przed zakupem na portal otosfery ponieważ tam są przede wszystkim używane, młode roczniki.

~pikolo

Używane auto to rzeczywiście ryzyko. Pierwsze miałem używane, ale drugie kupiłem już w salonie. Kupiłem w 2010 roku Toyotę Yaris i jestem zadowolony. Auto naprawdę dobrze się sprawuje i potwierdza to co każdy wie - Toyota robi niezawodne samochody (ranking TUV to potwierdza).

~marecki

Euzebiusz może i japońskie niezawodne ale niektóre modele strasznie rdzewieją ! i takie jednak jakieś "plastikowe" te japońce :[ Kolejna sprawa, że nowe Japońce to już nie te same co "oryginalne" wozy z Japonii co 10-15 lat temu. Praktycznie wszystkie japońskie marki mają fabryki w Europie i to niestety ma chyba wpływ na jakość. Stare Nissany czy mitsubishi z Japonii biją na głowę nowe auta, zresztą teraz auta to projektują ekonomiści.

~Euzebiusz

Kupienie używanego auta to zawsze ryzyko. Ja już kilka takich kupiłem i zwykle na początku kierowałem się przede wszystkim marką. Ostatnie auto jakie kupiłem to Toyota Avensis 1.8, 147km z 2009 r. Ogólnie polecam japońskie marki, są najbardziej niezawodne.

Dodaj komentarz