Kod radia audi

W fabrycznych odbiornikach radiowych i nawigacjach samochodowych, Audi stosuje zabezpieczenie antykradzieżowe urządzenia kodując je 4-cyfrowym PIN-em. W teorii rozłączenie zasilania nie powinno powodować konieczności wprowadzania kodu ponownie. W praktyce zdarza się, że radioodbiornik lub nawigacja wyświetli komunikat SAFE lub CODE co wiąże się z koniecznością wpisania fabrycznego PIN-u. Wprowadzenie kodu będzie nieuniknione zawsze podczas wymiany radia czy nawigacji np. na nowszy model.
Kod do radia Audi lub nawigacji powinien znajdować się w książce pojazdu lub na specjalnej karcie Radio Code. Kod jest przypisany do 14 cyfrowego numeru seryjnego urządzenia (rozpoczynającego się symbolem: AUZ). Zdecydowaną większość modeli radioodbiorników Audi można rozkodować za pomocą dekoderów.

2005-12-18 19:11 33464 radio code, kod do radia audi Concert Symphony Navi plus Tevion Beta Chorus Allroad A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 Q3 TT S5 S8, rozkodowanie radia audi, kod do nawigacji audi